Hyppää sisältöön

Kaikki erilaisia - kaikki samanarvoisia

Materiaaleja

Document Actions

Moninaisuus on meissä -dvd / Seta. Kahdeksan nuorta, kahdeksan erilaista tarinaa, yksi yhteinen ilta. Moninaisuus on meissä - Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus nuorten elämässä -dvd kertoo omaa elämäänsä pohtivista nuorista maailmassa, jonka sukupuolittuneisiin muotteihin ja rooleihin kaikki eivät mahdu. Eri puolilla Suomea kasvaneiden nuorten tarinoissa kuulemme identiteettipohdiskelujen lisäksi ajatuksia ystävyydestä, perheestä ja lähisuhteista, työstä, koulusta, kiusaamisesta ja tuen saamisesta sekä normeista ja niiden rikkomisesta. 20 minuutin kestoinen dvd on suunnattu kaikenikäisille nuorille ja aikuisille. Sitä voi hyödyntää erityisesti kouluissa ja ammatillisissa opinnoissa. Dvd on tekstitetty suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.

Respekt - Ett normkritisk metodmaterial.
Respekt är ett normkritiskt utbildningsmaterial för ungdomar.  Materialet sammanställer metoder för lärare och ungdomsarbetare som vill behandla diskriminering och fördomar. I materialbanken hittar du både metoder och material som kan fungera som diskussionsunderlag.  Det går bra att bläddra i materialbanken men lättast är det att klicka på ämneslänkarna eller kategorierna i den högra spalten.

Walter ry:n Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen työpajat kouluille (Kytke-projekti 2012-2014) ja street-tapahtumat (Urbaanit lapset ja nuoret -projekti 2012-2014)
Kytke-projektin työpajoissa monikulttuurisen taustan omaavat suomalaiset urheilijat moderoivat ja ohjaavat keskustelua. Luennot kestävät tunnin ja soveltuvat noin sadalle oppilaalle kerrallaan.
Urbaanit lapset ja nuoret -projektissa edistetään nuorten toimijuuden ja yhteenkuuluvuuden kautta kiinnittymistä yhteiskuntaan. Projektin keskeinen toimintamuoto ovat tapahtumat ja -työpajat, joissa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus opetella esimerkiksi tanssia ja graffititaidetta sekä pelata kori- ja jalkapalloa. Tytöt ovat projektin erityinen kohderyhmä ja heille järjestetään tarvittaessa erillistä toimintaa.

Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivun opetus- ja taustamateriaalia kasvattajille pakolaisuudesta, siirtolaisuudesta, maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista


NoRa - No Racism -hanke
on rasisminvastaista työtä kehittävä verkkonuorisotyön hanke,
jonka tavoitteena on lisätä tietoa rasismista, sen tunnistamisesta sekä siihen puuttumisesta. Päämääränä on lisätä yhdenvertaisuutta ja poistaa ennakkoluuloja. NoRa kouluttaa rasismista, sen tunnistamisesta ja siihen puuttumisesta.
Hankkeen julkaisuja: R - sana - Kirja rasismista ja siihen puuttumisesta
Kirja antaa toimintamalleja nuorten kanssa toimiville rasisminvastaiseen toimintaan niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin.

Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen
nuorisotoimintaan
on kokoelma taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmiä kaikkien nuorisotyötä tekevien ja ohjaavien käyttöön. Oppaassa on ohjeita luovien menetelmien käyttöön kuvataidetta, musiikkia, käsillä tekemistä, improvisaatiota, sanataidetta, tanssia ja
alkulämmittelyharjoituksia myöten. Opas on laadittu Jyväskylässä toimivan Kulttuuriyhdistys Väristys ry:n Katso! -projektin 13–17-vuotiaille maahanmuuttajanuorille suunnatun toiminnan kokemuksista.

COMPASS - Manual for human rights education with young people

COMPASITO - Lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja
löytyy nyt suomenkielisenä Lapsiasiavaltuutetun sivuilta ja Nuorisotiedonkirjastosta. Englanninkielinen manuaali Euroopan neuvoston nuorisokeskuksen sivuilta.

Carita Rosenqvistin Humanistiseen ammattikorkeakouluun tekemä opinnäytetyö (2009) Musicians Against Racism -konsertin järjestelyistä ja oheistoiminnoista tarjoaa lukijalle esimerkin rasisminvastaisen toimintapäivän toteuttamiseksi. Konsertti toteutettiin järjestöjen ja kunnallisen nuorisotoimen yhteistyönä. Opinnäytteessään Rosenqvist tarkastelee konserttia erityisesti osallisuuteen perustuvan, rasisminvastaisen nuorisotyön näkökulmasta. Millaisia mahdollisuuksia konsertti oheisohjelmineen tarjoaa rasisminvastaiseen nuorisotyöhön? Lue opinnäytetyö tästä.

 

UNICEF:in verkko-oppimisympäristö. Unicefin kouluille suunnatun verkko-oppimisympäristön virtuaalisissa kylissä voi tutustua videoleikkeiden, flash-esitysten ja tietovisojen avulla elämään Afrikassa ja Aasiassa. Ikkunan Afrikkaan tarjoaa Tansania ja siellä tutustutaan koulunkäyntiin. Aasiasta esimerkkimaana on Laos, jossa teemana on puhtaan veden saannin vaikutus terveyteen. Oppimisympäristössä tulevat esille myös lapsen oikeudet. Sivusto sisältää tehtäviä oppilaille ja toimintaehdotuksia opettajille. Opettajan materiaaliin on koottu valmiita 45 min. oppikokonaisuuksia eri teemoista. Materiaali on suunnattu 2. luokasta aina yläkoulujen 7.-8. -luokille.

 

ULKOMINISTERIÖN GLOBAL.FINLAND -VERKKOSIVUJEN UUSIMMAT AINEISTOT:

Hodihodi-nettipeli: Oppituntivirikkeitä ja tausta-aineistoja opettajille (Perusopetus 3.-9. luokat). Oppituntivirikkeet, tausta-aineistot ja tarinat oikeista afrikkalaisista lapsista ja nuorista antavat taustaa Hodihodi-pelille. Kansio postitetaan kaikille peruskouluille maaliskuun puolivälissä. http://global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=43980 

Maailman tausta: Vammaiset ja kehitys (Lukio). Vammaiset ovat maailman suurin vähemmistö. Esteenä ennakkoluulot. Koulutus kohottaa Mosambikin vammaisten itsetuntoa. http://global.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=44088

Kuvakertomus: Sateenkaarikansa sattuu Intiaa silmiin.
Homoseksuaalisuuden rangaistavuus kumottiin Intiassa vuonna 2009. Syksyllä 2010 järjestetty Delhi Queer Pride -kulkue juhli tätä saavutusta sekä vaati hallitukselta toimia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan lopettamiseksi. http://global.finland.fi/public/default.aspx?contentid=211523

Signmark viittoi tietä Etiopian kuuroille. Suomalainen kuuro rap-artisti Signmark esiintyi tammikuun lopulla Etiopiassa. Puistokonsertista hänen tiensä vei maan presidentin luo kertomaan työstään kuurojen hyväksi. http://global.finland.fi/public/default.aspx?contentId=212274

YK-LIITON julkaisu Matkalla suvaitsevaisuuteen. Kansainvälisyyskasvatuksen menetelmäopas 5-8-vuotiaiden lasten ohjaajille: Riitta Kemppainen-Koivisto ja Tiina Salmio (toim.). 72 sivua. Kauhava 2006. Opas on suunnattu varhaiskasvatukseen ja se tarjoaa taustatietoa suvaitsevaisuuskasvatuksesta, tietoa eri maista sekä tarinoita ja tehtäviä suvaitsevaisuuden käsittelyyn. Oppaassa matkataan lasten opastamana ympäri maailman samalla pohtien ihmisten samanlaisuutta ja erilaisuutta. (PDF-versio on tehty www-selailua varten. Kuvat näkyvät näytöllä ja tulosteissa hieman epätarkkoina.)

 

EUROOPAN NEUVOSTO on tuottanut monipuolisesti materiaaleja ihmisoikeuksien ja moniarvoisuuden edistämisestä.  Compass on kattava ihmisoikeuskysymyksiä käsittelevä opas, jota ei vielä ole käännetty Suomeksi.


 

Kaverina kaikille - opettajanopas syrjinnän estämiseen, UNICEF 2004 (luokat 5.-9.) Miltä tuntuu joutua syrjityksi sukupuolen, alkuperän, kielen, vammaisuuden, iän tai sairauden takia? Moni lapsi joutuu kokemaan ulkopuolisuutta koulussa ja vapaa-ajalla. Opas antaa eväitä pohdinnoille suvaitsevaisuudesta ja tarjoilee toiminnallisia harjoituksia syrjinnän ehkäisemiseen ja suvaitsevaisuuden edistämiseen.


 

FRIIDU - tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet on lähinnä perusopetuksen yläluokkien ja lukioiden opettajille sekä ihmisoikeuskasvatusta ja sukupuolten välistä tasa-arvotyötä tekeville kansalaisjärjestöille suunnattu opetusmateriaali mutta Friidu tarjoaa katsauksen tyttöjen ja naisten maailmaan jokaiselle naisten ihmisoikeuksista kiinnostuneelle.


Ota ihmisoikeusnäkökulma ajankohtaisiin uutisiin ja maailman tapahtumiin. Ihmisoikeudet.net auttaa selvittämään taustat, kyseenalaistamaan asenteet ja näkemään maailman toisin! Lisäksi paljon käytännön harjoitteita.


YK-liiton Maailmankansalaisen kypsyyskoe on mahdollisuus tutustua siihen kansainvälisyyteen liittyvään aiheeseen, joka juuri sinua kiinnostaa.  Kypsyyskoe on kaikenikäisille kansainvälisyysasioista kiinnostuneille suunnattu itsenäisen opiskelun muoto. Se soveltuu erinomaisesti suoritettavaksi osana koulujen ja oppilaitosten opetustarjontaa.


Taksvärkki ry:n kansainvälisyyskasvatus pyrkii yhteyden muodostamiseen suomalaisten ja kehitysmaiden lasten ja nuorten välille. Järjestö tarjoaa koululaisille mahdollisuuden yhteisten kokemusten vaihtamiseen ja sitä kautta toisenlaisen kulttuurin ymmärtämiseen ja hyväksymiseen.

Yhteinen maailmamme on nettisivusto Sinulle, joka haluat tietoa kehitysmaista ja maailmasta. Nämä sivut auttavat ymmärtämään erilaisuutta ja selvittävät ihmisten omia mahdollisuuksia elinolojensa parantamiseksi.

 

Kansainvälisyyskasvatus.net. Kepan koordinoiman verkoston kansainvälisyyskasvatusta laajasti esittelevän sivuston Materiaalivinkit-osiossa on runsaasti linkkejä eri tahojen tuottamiin nuorten kansainvälisyyskasvatusaineistoihin.


 Ulkoasiainministeriön kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön verkkojulkaisu sisältää erilaisia oppaita ja aineistoja kuten Oikopolut-osiosta löytyvän Maailman lapsia –aineistopaketin esikoulu- ja ala-asteikäisten kansainvälisyyskasvatukseen.

Suomen pakolaisavun Learning by Experience –hankkeessa on kehitetty suomalaisille ja ruotsalaisille yläkoululaisille suunnattu pakolais- ja kehitysasioista kertova oppimateriaalipaketti Paossa maailmalla.

SEIS-projekti on tuottanut yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä käsitteleviä materiaaleja niin koulutukseen kuin itsearviointiin sekä Yhdenvertaisuus.fi – equality.fi on materiaalipankki yhdenvertaisuudesta viranomaisille, järjestöille ja muille yhdenvertaisuudesta kiinnostuneille ja koulutusta järjestäville tahoille. Syrjinnänvastaisten projektien tuottamia hyviä malleja, käytäntöjä ja materiaaleja.

www.settinetti.fi ovat 13 - 29-vuotiaille nuorille suunnatut tietosivut.Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Ylivieskan seutukunnan ylläpitämiltä sivuilta nuoret saavat tietoa mm. opiskelusta, työelämästä, kansainvälisyydestä, vapaa-ajasta ja terveydestä. Sivuilta löytyy myös alueellinen tapahtumakalenteri ja nuorten uutiset sekä nettilehti.  Nuorilla on lisäksi käytössään tiedotuspisteet internetyhteyksineen Alavieskan, Merijärven, Kalajoen, Oulaisten, Sievin ja Ylivieskan nuorisotaloilla tai kirjastoissa.


Liitetiedostot
application/octet-stream Opinnäytetyö - MAR 2009 Osallistaminen osana rasisminvastaista konserttia (912,5 kt)
Tapahtumakalenteri
  « marraskuu 2015 »
  Ma Ti Ke To Pe La Su
44             1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30            
Jätä ilmoitus kalenteriin